01.09. - "Здравствуй школа!"

01.09. — «Здравствуй школа!»